ZEYTUN NÖVLƏRI


BÖYÜK TOPAK ÇAPAR:

Topak peyvənd olaraq da adlandırılar. Adananın Tarsus, Seyhan, Hatayın İskəndərun, İçelin Anamur, Erdemli, İspartanın Südçülər rayonlarında becərilir.
Meyvələri iri, çəyirdəkləri meyvə böyüklüyünə görə kiçik olub 20.2%  nisbətində yağı vardır. Meyvə əti yumşaq olduğundan yığım və daşıma əsnasında diqqət edilməlidir.
Ətli və ləzzətli olan bu növ ümumiyyətlə yaşıl süfrəlik olaraq "Çərtilmiş zeytun" tipində işlənərək qiymətləndirilər.


SARI ÇAPARMeyvələri orta irilikdə, çəyirdəkləri çox iri olub 18.8% yağ ehtiva edir.
İstiliyin kritik səviyyəyə düşməsi vəziyyətində tumurcuq, incə budaq və budaqcıqlarda çatlamalar və meyvələrdə soyuqdan ötəri xurmalaşma görülür.
Öz ekologiyasında ailə ehtiyacını qarşılamaq üçün yaşıl və qara süfrəlik olaraq qiymətləndirilər.

SAURANİ:

Meyvə və çəyirdəkləri kiçik olub 29.2% nisbətində yağ ehtiva edir. İstiliyin kritik səviyyəyə düşməsi vəziyyətində tumurcuq ucları quruyar, incə budaq və budaqcıqlarda  qabıq çatlamaları şəklində zərərlənmələrə rast gəlinir. Yağ tərkibi yüksək olduğundan ümumiyyətlə, yağlı olaraq qiymətləndirilir. Həmçinin, ailə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün yaşıl və qara süfrəlik olaraq da istifadə edilər.


AYVALIKFərqli bölgələrdə Edremit yağlı, Midilli, Şakran adları da işlədilir. Meyvələri və çəyirdəkləri orta böyüklükdə olub, 24.7% nisbətində yağ ehtiva edir və yağlı olaraq qiymətləndirilir. Yağı qızıl sarısı rəngində, meyvə qoxusu ehtiva edən, aromatik, kimyəvi və duyğusal xüsusiyyətləri baxımından birinci sırada yer alır. Son illərdə meyvə əti rənginin çəhrayıya döndüyü dövrdə "Çəhrayı çərtilmiş zeytun" tipində dəyərləndirilir, Qara olan dövründə yığılaraq qara süfrəlik olaraq "Sele" tipində dəyərləndirilir.


GEMLİKBu növ üçün Triller, Qıvrım, Qablıq, Qara kimi adlar da istifadə edilir. Ölkəmizdə ictimai təşkilatlar və özəl sektor tərəfindən istehsal edilən zeytun şitillərinin 80% -ə yaxını Gemlik zeytun növü şitilləridir. Bundan ötəri zeytunçuluğun yetişdirildiyi bütün bölgələrdə bu növə rast gəlinir. Meyvə və çəyirdəkləri orta irilikdə olub, 29.9% nisbətində yağ ehtiva edir.
Qara süfrəlik olaraq dəyərləndirilər. Meyvələri yağ baxımından zəngin olduğundan süfrəlik keyfiyyət xaricindəki dənələr yağlı olaraq qiymətləndirilər.

 


NİZİP; yağlıqKİLİS; yağlıq


 

 

 

HALHALI;