ZEYTUN YETİŞDİRİLMƏSİ

Zeytun ağacı dünyanın ən qədim meyvə ağacı olaraq bilinir .. Ana vətəni Anadoludur. Ölkəmizdə təxminən 90 milyon zeytun ağacı var. Zeytun varlığımızın 75%-i şoran və kələ-kötür çöl ərazilərdədir. Ticarət mənasında yetişdirilmə Egey, Mərmərə və Ağdəniz bölgəsində edilir. Ağac başına gəlir 9 kq civarındadır.
İstehsal etdiyimiz zeytunun 90%-i qara zeytun olmaqla yanaşı, yaşıl zeytun istehsalı son illərdə artır.


BAZARA TƏQDİM EDİLMƏSİ:
Zeytun yetişdirilməsindən əldə edilən başlıca iki məhsul zeytun yağı və süfrəlik zeytunlardır. Zeytun və zeytun yağı istehsalının əlavə məhsullarından olan prina, odun, yarpaq, zeytun dənəsi və s.-nin əhəmiyyəti gözardı edilməməlidir. Ölkəmiz zeytun istehsalını 85-88% yağ sənayesində istifadə edərkən zeytun, istər süfrəlik qara və yaşıl duza qoyulmuş olaraq, istərsə də zeytun yağı olaraq daxili istehlaka və xarici satışda marketinq imkanı yaradan yüksək, çox qiymətli məhsulumuzdur.
Bu səbəblə, yetişdirilmə və texnoloji problemlərə həll gətirərək zeytunçuluğun inkişaf etdirməyə çalışmalıyıq.


ƏHƏMİYYƏTLİ ZEYTUN XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏRİ;
Zeytun budaq xərçəngi, zeytun solğunluğu, halqalı ləkə xəstəliyi, armillaria kök çürüməsi və antroknoz əhəmiyyətli zeytun xəstəlikləridir.
Bəzi əhəmiyyətli zeytun zərərvericiləri isə zeytun ağcaqanadı, zeytun güvəsi, zeytun quru koşnili, zeytun qabıqlı biti və zeytun pambıqlı bitidir.